Nationalstat - Universum. Vem tillhör Vem? Sverige som en del av en digital värld
Jul
6
3:00 PM15:00

Nationalstat - Universum. Vem tillhör Vem? Sverige som en del av en digital värld

Nationalstat - Universum. Vem tillhör Vem?

Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Hur skapar vi ett Sverige som en aktiv – och attraktiv - del av världen? Vad har olika delar av samhället för ansvar – medborgare, politiker och näringsliv?

View Event →
Alla måste med om Sverige vill fortsätta vara ett innovativt land. Företagarna och digitaliseringen
Jul
5
5:00 PM17:00

Alla måste med om Sverige vill fortsätta vara ett innovativt land. Företagarna och digitaliseringen

 Alla måste med om Sverige vill fortsätta vara ett innovativt land

 

Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Den digitala transformationen måste accelerera i en helt global värld. Hur skapar vi ett Sverige där innovativa företag kan utvecklas och frodas så att de stödjer byggandet av vårt land som helhet?

View Event →
Hur kan vi bättre och smartare bekämpa cancer?
Jul
5
4:15 PM16:15

Hur kan vi bättre och smartare bekämpa cancer?

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini, SAP

Människor lever längre och medellivslängden ökar. Mängden data från vårdhändelser ökar exponentiellt. Hur kan denna enorma mängd data användas för att analysera framtida cancerfall och prediktera den bästa vården? Vilka är nycklarna till snabba framsteg? Hur kan vi använda gendata i utvecklingen?

View Event →
Det värderingsdrivna näringslivet. Företagarna och digitaliseringen
Jul
5
4:00 PM16:00

Det värderingsdrivna näringslivet. Företagarna och digitaliseringen

Det värderingsdrivna näringslivet

Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Den digitala transformationen måste accelerera i en helt global värld. Hur skapar vi ett Sverige där innovativa företag kan utvecklas och frodas så att de stödjer byggandet av vårt land som helhet?

View Event →
De svenska industrikoncernerna & digitaliseringen. Företagarna och digitaliseringen
Jul
5
3:00 PM15:00

De svenska industrikoncernerna & digitaliseringen. Företagarna och digitaliseringen

De svenska industrikoncernerna & digitaliseringen

Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Den digitala transformationen måste accelerera i en helt global värld. Hur skapar vi ett Sverige där innovativa företag kan utvecklas och frodas så att de stödjer byggandet av vårt land som helhet?

View Event →
E-hälsa och framtidens sjukvård – hur antar vi utmaningen att behandla kroniska sjukdomar?
Jul
5
3:00 PM15:00

E-hälsa och framtidens sjukvård – hur antar vi utmaningen att behandla kroniska sjukdomar?

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini, InterSystems

Vi lever längre, men en åldrande befolkning och fler kroniskt sjuka innebär stora utmaningar för sjukvården. Samtidigt som vi blir bättre på att behandla sjukdomar växer direkta och indirekta sjukvårdskostnader. Går det att skapa en ökad egenmakt och bättre individnytta med moderna IT-verktyg?

View Event →
Hur kan digitalisering och Sakernas Internet utnyttjas som drivkraft för smarta samhällstjänster?
Jul
5
1:45 PM13:45

Hur kan digitalisering och Sakernas Internet utnyttjas som drivkraft för smarta samhällstjänster?

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini, SAP

Digitaliseringen underlättar för mer effektiva och samtidigt enklare samhälls- och medborgartjänster. Hur kan sakernas internet (IoT) utnyttjas på bästa sätt, samtidigt som den mänskliga kontakten och omsorg kvarstår? Hur stödjer digitaliseringen prioriterade men underförsörjda samhällsfunktioner?

View Event →
Cyberhotet – krav, möjligheter och utmaningar
Jul
5
12:30 PM12:30

Cyberhotet – krav, möjligheter och utmaningar

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini

EU:s direktiv för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS) träder i kraft under 2017. NIS pekar ut ett antal sektorer som viktiga, bl.a. energi, infrastruktur, hälso- och sjukvård. Hur ska vi tolka direktivet? Vad innebär de nya kraven för offentlig och privat sektor?

View Event →
DIGITAL EFFEKTIVISERING MED CHATTBOTAR OCH INTELLIGENT INTERAKTIONSTEKNIK – MEN EFFEKTIVT FÖR VILKA?
Jul
5
12:00 PM12:00

DIGITAL EFFEKTIVISERING MED CHATTBOTAR OCH INTELLIGENT INTERAKTIONSTEKNIK – MEN EFFEKTIVT FÖR VILKA?

Arrangör: Post- och Telestyrelsen

Följ webbsändningen på http://tvalmedalen.se/11223

#digitaltföralla

I det här seminariet berättar Post- och telestyrelsen och analysföretaget

Stelacon om den utvärdering av befintliga chatbotar och deras användarvänlighet

som pågår just nu. Slutgiltiga resultat blir klara i höst men redan nu

kan färsk information presenteras från de förtester som precis genomförts

tillsammans med slutanvändare.

View Event →
Öppna data – möjligheter och hot i framtidens samhällsbyggande
Jul
5
11:00 AM11:00

Öppna data – möjligheter och hot i framtidens samhällsbyggande

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini

Öppna data kan användas för att göra framtidsanalyser (prediktion) för att hitta mönster och identifiera nya användningsområden. Hur kan öppna data användas smartare för att bygga framtidens samhälle? Hur kan öppna data bidra till att Sverige blir mer konkurrenskraftigt globalt?

View Event →
EUs nya dataskyddsreform – hot eller möjlighet?
Jul
5
9:45 AM09:45

EUs nya dataskyddsreform – hot eller möjlighet?

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini

Hela samhället kommer att beröras av EU:s nya dataskyddsreform General Data Protection Regulation (GDPR). Hur påverkar reformen myndigheter och företag? Hur gör offentlig sektor och företag för att inte bryta mot lagen? Vad finns det för möjligheter och begränsningar?

View Event →
SÄKER ARBETSMILJÖ PÅ VÅRA VÄGAR – KAN NY TEKNIK VARA LJUSET I TUNNELN?
Jul
5
9:00 AM09:00

SÄKER ARBETSMILJÖ PÅ VÅRA VÄGAR – KAN NY TEKNIK VARA LJUSET I TUNNELN?

Arrangör: TopRight Nordic

Vad krävs av samhället för att räddningspersonal ska kunna arbeta tryggt?

Hur kan vi arbeta med opinionsbildning för att få bilister att ta större hänsyn?

Vad kan olika intressenter göra inom sina egna verksamheter – räddningstjänst,

ambulans, polis, väghållare och myndigheter?

View Event →
Finns ledarskapet för en digital framtid?
Jul
5
8:30 AM08:30

Finns ledarskapet för en digital framtid?

 • Mellangatan 7 Visby, Gotlands län Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Arrangör: Capgemini

Samhället står inför stora digitala utmaningar. Svenska myndigheter har kommit en bit på väg i den digitala transformationen. Men hur kan vi ta nästa steg? Vilka är bromsklossarna som försvårar en digital samhällsutveckling? Vad krävs av beslutsfattare för att driva den digitala utvecklingen?

View Event →
KAN DIGITAL INFORMATION GE STÄRKT EGENMAKT OCH DELAKTIGHET I SAMHÄLLET?
Jul
4
1:30 PM13:30

KAN DIGITAL INFORMATION GE STÄRKT EGENMAKT OCH DELAKTIGHET I SAMHÄLLET?

Arrangör: Länsstyrelserna, www.informationsverige.se

Asylsökande och nyanlända ska under väntetiden försöka tillgodogöra sig en stor

mängd information om svenska samhället. Hur kan digital information bidra till

stärkt egenmakt, bättre hälsa och delaktighet i samhället redan under väntetiden?

View Event →
OPINIONSBILDNING UTAN FILTER – BLIR DE EGNA KANALERNA AVGÖRANDE PÅ BEKOSTNAD AV MASSMEDIA?
Jul
4
12:00 PM12:00

OPINIONSBILDNING UTAN FILTER – BLIR DE EGNA KANALERNA AVGÖRANDE PÅ BEKOSTNAD AV MASSMEDIA?

Arrangör: Borg & Owilli AB

Vi lever i en tid då debattörer, politiker och lobbyister många gånger lyckas

sätta agendan genom egna plattformar istället för att försöka påverka media.

Till och med USA:s president använder Twitter som sitt främsta kommunikationsmedel.

Håller de egna kanalerna på att bli viktigare än media?

View Event →
VACCINMOTSTÅND - EN KONSEKVENS AV DEN NYA MEDIELOGIKEN?
Jul
4
9:00 AM09:00

VACCINMOTSTÅND - EN KONSEKVENS AV DEN NYA MEDIELOGIKEN?

Arrangör: LIF Vaccin med följande medlemsbolag GSK, MSD, Pfizer, Sanofi och Valneva

Vem bär egentligen ansvaret för att vi får rätt information om vaccination i en

tid då sociala medier tagit över? Vilka risker och möjligheter för vår kollektiva

hälsa ger det nya medialandskapet?

I det här seminariet diskuterar Folkhälsomyndigheten, läkemedelsindustrin,

journalister och digitaliseringsexperter allt från vaccinationsmotstånd och

bloggare som marknadsför hälsoprodukter till hälsofrämjande IT-satsningar.

View Event →
Det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare. Individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle
Jul
3
5:00 PM17:00

Det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare. Individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle

Det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare

Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Digitaliseringen gör att vi står mitt i en samhällsförändring av gigantiska mått för individer och olika samhällsinstitutioner.

View Event →