Formulera Sveriges digitala resa med oss

Den digitala transformationen påverkar alla, från enskilda individer till samhället, näringsliv, organisationer och hela vårt demokratiska system. Inte sedan den industriella revolutionen har samhället förändrats så mycket som det gör nu.

Vi lyssnar på inspirerande visionära framtidsspaningar och diskuterar hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi. Vi diskuterar ansvar, intressen, bidrag och påverkan från olika grupper.

Vill du vara del av Digidalen 2019?

Bli partner i Digidalen