Svenskarna vill ha vård med video – och miljarder kan sparas in

Dokumentation från Ciscos seminarium i Digidalen onsdag 4 juli 2018.

Den svenska välfärden kan bli betydligt bättre genom att vi i högre utsträckning använder digitaliseringens möjligheter. Bland annat kan väsentligt fler vårdbesök ske med video. Men hur når vi dit?

Den svenska välfärden står inför en mängd utmaningar. Behovet inom den offentliga sektorn ökar snabbare än samhällets tillväxt. År 2035 beräknas det sammantagna uttaget av kommun- och landstingsskatt behöva öka med närmare 13 kronor i jämförelse med idag, det vill säga till drygt 44 kronor. Det motsvarar år 2035 ett gap mellan kostnader och intäkter på ungefär 200 miljarder kronor i dagens penningvärde, enligt “Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering”, en rapport utgiven av Statens Kommuner och Landsting. Utöver det finns svårigheter med bemanning och kompetens, inte minst i glesbygden.

Men, det finns en stor förväntan att kunna lösa de här utmaningarna med hjälp av digitala verktyg. Det kräver dock att alla hänger med. Idag finns redan en klyfta mellan de som hänger med i den digitala utvecklingen och de som inte gör det, denna klyfta får inte öka.

– Vi måste helt enkelt göra mer med mindre och arbeta smartare. Enligt Dagens Samhälle kommer vi år 2022 har ett underskott på 62 miljarder per år om vi fortsätter att jobba på samma sätt som idag inom välfärden. Så, å ena sidan är det inte möjligt att höja skatten, å andra sidan kan vi inte lösa det genom att anställa. Vi måste lösa de här utmaningarna med hjälp av teknik, säger Anders Johansson, försäljningschef offentlig sektor på Cisco i Sverige från Digidalens scen.

Anders Johansson lyfter fram en rad goda exempel på där tekniken ger bättre vårdkvalitet samtidigt som pengar kan sparas.

– Västerbottens läns landsting använder digitala möten i allt från återbesök för cancerpatienter till KBT. Resultaten är tydliga, det blir en mer tillgänglig men också billigare vård där patienten spar massor av tid på att slippa resa. Vi kan i betydligt högre utsträckning få vård utan fysiska möten. Men hur snabbt kan vi använda video mer och vilka begränsningar finns? Det här är frågor vi måste diskutera och reda ut.

Caroline Henricson, Associate Partner på McKinsey, beskriver utifrån rapporten “Värdet av digital teknik i den svenska hälso- och sjukvården” hur digital teknik kan användas för att förbättra vården och samtidigt effektivisera och spara pengar.

– I rapporten har vi tittat på 14 olika områden och tre olika grupper i form av uppkopplad vård, tekniker för automatisering och analys av stora datamängder. Enligt rapporten är sex av tio positiva till konsultation och omsorg i hemmet men bara en av fyra tycker att deras behov möts idag.

Det finns alltså indikationer på att medborgarna vill ha mer digital vård, inte mindre, men att utvecklingen går för långsamt.

– Vår vision är att integrera den digitala vården överallt, att digital blir normalt inom hela sjukvården. Vi har sett att privata vårdgivare löst det här ganska enkelt. Nu vill vi att tekniken ska bli tillgänglig för alla, säger Daniel Forslund, innovationslandstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting med politiskt ansvar för framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa och innovation.

Daniel Forslund tror att vi redan nått “peak” vad gäller fysiska vårdmöten. Från och med nu kommer de att minska.

– Många som nu upptäcker de digitala vårdkanalerna kommer att använda dem som förstahandsval. Sedan årsskiftet är det redan en halv miljon som använt de här kanalerna och 1177 har ökat med 600 procent. Jag tror den här ökningen kommer att fortsätta i takt med att vi rustar upp 1177 med funktioner som chat och video. Det händer så mycket redan nu som gör att folk som inte vill eller behöver fysiska möten gör det digitalt istället.

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholm läns landsting håller inte med.

– Nej, jag tror absolut inte att vi har “peakat” vad gäller fysiska vårdmöten. Vi kan bota mycket mer idag samtidigt som befolkningen ökar. Sjukdomar som tidigare var dödliga blir kroniska och kroniska sjukdomar blir behandlingsbara vilket ökar trycket på vården. Vissa möten kan vi ändra, så som att vi kan träffa en sjuksköterska istället för en läkare och visst ska vi ha videomöten. Men så som sker idag, där videoläkare kan plocka russinen ur kakan och ta de enkla men välbetalda besöken, är en utvecklingen vi måste ändra på, avslutar hon från Digidalens scen.

Se hela seminariet här.