Arbetsplatsen är död - länge leve arbetsplatsen

Dokumentation från Projektengagemangs seminarium i Almedalen 5/7 2018

Digitaliseringen har på kort tid ändrat förutsättningarna för var, när och hur vi jobbar. Arbetsplatsen, så som den har sett ut i över 100 år, är död. Men hur bygger vi framtidens arbetsplats på bästa sätt?

– Vi har suttit på samma sätt bakom våra skrivbord sedan 1800-talet. Men nu börjar det här att ändras. Aktivitetsbaserade arbetsplatser är ett sätt att försöka hitta en lösning för alla olika typer av arbete, säger Sara Ghaemi, rådgivare på Projektengagemang.

Sara beskriver hur amerikanska WeWork skapat en livsstil baserat på de aktivitetsbaserade arbetsplatserna. Här är du inte knuten till ett visst skrivbord, eller ens en viss adress.

– Du kan exempelvis har tillgång till ett gäng olika adresser på Manhattan. Och visst har du en viss uppsägningstid, men inte alls lika länge som ett hyresavtal. Det här skapar en långt större flexibilitet för företag som idag har svårare än någonsin att förutse sitt lokalbehov, i synnerhet om vi blickar flera år framåt. Den här tanken finns också i Sverige i form av bland andra United Spaces.

Att den här trenden kommer att växa framåt är något hela panelen, som förutom Sara Ghaaemi, består av Kent Magnusson och Mohammed Barikan från Projektengagemang. Från Digidalens scen beskriver de tre trender inom lokalförsörjning och framtidens arbetssätt:

  1. Digitalisering, vilket skapar ett öppet och rörligt samhälle som ställer krav på integritet och uppriktighet.

  2. Teknisk konvergens, där konvergensen mellan det digitala och marknaden skapar nya arbetstillfällen och digitaliserar nuvarande produktmarknader.

  3. Individualism och nya generationer, där allt fler tjänster blir individuella och “on demand”. Yngre generationer kliver in i arbetslivet och ställer nya krav på arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis präglas framtidens arbetsplats av digital transformation, individuella anpassningar och flexibla lokaler. Här kommer det att finnas behov av flexibla hyresavtal eftersom många företag inte kan binda upp sig till sexåriga hyresavtal eftersom de inte kan förutspå verksamheten så långt framåt.

– Men välfungerande flexibla och aktivitetsbaserade kontor förutsätter en hög it-mognad. Vi kan samarbeta med människor på andra sidan jordklotet och detta skapar affärsmöjligheter som inte var möjliga för bara några år sedan. Men för att verkligen fungera och inte skapa frustration krävs att en välfungerande it-infrastruktur finns på plats, menar Mohammed Barikan.

Kent Magnusson trycker på vikten av att engagera medarbetarna och se till att de tidigt i processen kan påverka arbetsmiljön utefter vilka behov de har.

– Idag sätter vi en person vid ett bord och säger, här är din arbetsplats. Vi frågar inte, är det här den plats där du kan prestera som bäst? Trots att många företag idag säger att medarbetaren är den största resursen, så agerar de sällan utefter det. Om vi verkligen skulle vi ta hand om våra medarbetare på jobbet så skulle vi ha väldigt mycket resurser över till annat.

Idag byggs fantastiska estetisk tilltalande kontor som vinner tävlingar i skönhet. Men många gånger upplever ändå inte medarbetarna att de kan arbeta bättre.

– Vi vet att det handlar om så mycket mer än hus. Det handlar om människor och motivation. De arbetsplatser där tekniska verktyg kombineras med ett starkt fokus på människor och hur de motiveras är de som nått störst framgång, avslutar Kent Magnusson.