Tekniken ska ge mer tid till patienterna

Dokumentation från InsterSystems och Capgeminis seminarium i Digidalen 3/7 2018

Vården är en av valrörelsens hetaste frågor där i synnerhet tillgängligheten är en springande punkt. Men med bättre nyttjande av tekniska lösningar finns stora möjligheter att förbättra läget och ge vårdpersonalen väsentligt mer tid till patienterna.

Det går för långsamt, säger Lena Asplund, riksdagsledamot för Moderaterna från Digidalens scen. Vården ska vara så effektiv som möjligt vilket den inte är idag eftersom vi inte använder tekniken i så stor utsträckning vi kan.

– Vårdpersonalen har så lite patienttid. Jag pratade med en sjuksköterska på en akutmottagning och hon berättade att det tar ungefär en och en halv timme att registrera in en patient. Det är naturligtvis alldeles för länge, den här tiden ska ägnas åt patienterna, och vi politiker har tillsammans med tjänstemännen ett stort ansvar i det här.

Både inmatningen av data, inte minst när patienter ska registreras, och tillgänglighet och visualisering av data vid diagnosticering och analys är idag för krångligt.

– Jag vill se ett scenario där sjuksköterskan kan fylla i direkt i sin padda på avdelningen och inte behöva sätta sig på expeditionen och mata in allt. Den data som behövs för tillfället måste vara lättillgänglig och smidig att komma åt.

Andreas Waldo, Nordenchef på InterSystems håller med och menar att kliniker inte sällan blir överväldigade av all data som kommer in.

– Jag vill vända på det, vilka data behöver personalen för att göra arbetet mer effektivt? Vad behövs för data på förlossning och vad behövs på operation? Systemet ska se till att de får rätt och relevant data och inte allt på en gång. Tekniken för att lösa detta finns redan idag.

Samtidigt menar Andreas att alla problem inte löser sig genom att köpa ett nytt journalsystem.

– Idag kan en vårdgivare ha 1000 system med data. Genom att köpa ett modernt journalsystem är det möjligt att konsolidera så att kanske 200 försvinner. Men då återstår 800 system som måste standardiseras.

Här är det viktigt att inte försöka hitta på egna standarder, utan använda de internationella standarder som redan finns.

– Det finns redan standardiserade begrepp som gör det möjligt att skapa ett sammanhängande journalsystem. Kombinationen av ett modernt journalsystem och standarder gör det möjligt att få alla dessa 1000 system att prata med varandra. Men innan dess behöv en analys av varför vi ska dela data och på vilken sätt informationen bidrar till att ge patienterna bättre vård.

Men hur kommer det sig att, vi åtminstone upplever, att utvecklingen inom vården går så långsamt? Stefan Fölster på Reforminstitutet har letat mängder med exempel på hur tekniken förbättrat vården och fokuserat på de som givit stora effektivitetsförbättringar.

– Det går långsamt i förhållande till vad vi har rätt att förvänta oss. Inom många andra områden går digitaliseringen väldigt snabbt och det finns exempel även inom vården som sticker ut.

I de exempel som givit mycket goda resultat och förbättrat effektiviteten väsentligt finns det tre faktorer som sticker ut.

– De har först och främst en ordentlig innovationsresurs, funderar över de större lösningarna och har stöd av ledningen. För det andra är de väldigt bra på people management och sist men inte minst uppmuntrar de eldsjälarna som driver på utvecklingen samtidigt som bromsklossarna tolereras, avslutar Stefan Fölster.