Seminarier i Digidalen 2017 – torsdag 6 juli

På torsdag diskuterar vi rätten till information och Sveriges del av en digital värld. Som vanligt så avslutar vi dagen med Digibaren för mingel och häng från klockan 18.00–22.00.

marina-vitale-205339.jpg

RÄTTEN TILL INFORMATIONEN

Klockan 07.30–08.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Vad händer online och vad vet andra om mig? Hur kan jag agera för att ”äga” informationen om mig själv? Vad lurar runt hörnet och hur tar samhället ansvar för medborgarnas integritet? 

Medverkande:

 • Fredrik Wass, Omvärldsbevakare, Sveriges Tidskrifter
 • Jeanette Gustafsdotter, VD, TU – Medier i Sverige
 • Brit Stakston, mediestrateg
 • Gustav Martner, mediestrateg och föreläsare
 • Anders Wallqvist, moderator, Nowa Kommunikation
 
1lfi7wkgwz4-nasa.jpg

NATIONALSTAT - UNIVERSUM. VEM TILLHÖR VEM?

Klockan 08.30–09.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Ytterst utmanar den tekniska utvecklingen hela den traditionella välfärdsmodellen. Är det givet att den skattefinansierade välfärden ska levereras från staten, kommuner och landsting? Att den ska levereras från svenska aktörer? Vad blir det offentligas roll i en värld där större och större möjligheter till välfärdstjänster utvecklas och levereras globalt, men där man vill erbjuda sina medborgare en likvärdig skola och sjukvård?

Hur kommer begreppet medborgarskap och nationalstat utmanas i takt med att mer och mer och mer av offentliga åtaganden kan levereras digitalt och globalt?

Medverkande:

 • Per Mosseby, fd. SKL
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney
 
matthew-henry-86779.jpg

DEN LIVSLÅNGA KOMPETENSUTVECKLINGEN

Klockan 16.00–17.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Kompetensutveckling har alltid varit en viktig fråga men med digitalisering och automatisering ökar ytterligare behovet av att bygga på sin kunskap, förbereda sig för omställning och vara eftertraktad på och för arbetsmarknaden. Kompetensutveckling är helt avgörande för att stärka individens och företagens konkurrenskraft och därigenom skapa de framtida jobben i Sverige.

Det går inte att krampaktigt håller fast vid de jobb som en gång var, istället behöver vi alla förbereda oss för de jobb som kommer. Vi ser att det livslånga lärandet är en av lösningarna på utmaningarna vi står inför.

Medverkande:

 • Martin Linder, Förbundsordförande Unionen

 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation

 • Linus Malmberg, Cordial

 • Michael Johansson, DigJourney

 
rawpixel-com-250087.jpg

Framtiden är ett verb

Klockan 17.00–18.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Vi lever i en exponentiell tid. Artificiell intelligens och avancerad maskininlärning påverkar oss i allt större utsträckning. Utvecklingen går emot system som förstår, lär sig, förutspår och anpassar sig, helt på egen hand. Omkring år 2029 kommer det att finnas ”strong artificial intelligence”, intelligens i nivå med människans.

Men framtiden handlar inte bara om maskiner. Framtiden handlar om kombinationen människa och maskin. Vi behöver inte fler murar, vi behöver bygga broar. Vi behöver inte färre, vi behöver fler människor.  Vi behöver fler som vill vara med och skapa framtiden.

Medverkande:

 •  Tobias Degsell, Combiner
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney