Per Mosseby: Medborgare. Nationalstat. Universum. Vem tillhör Vem?

IMG_1406-e1499761427597-1024x445.jpg

Sverige är ett litet land med stolta traditioner av demokrati och jämlikhet. Men idag är vi också en del av en helt globaliserad värld med urbanisering och nya globala kraftcentra. I de flesta fall är det digitaliseringen som katalyserar förändringarna. Hur skapar vi ett Sverige som en aktiv – och attraktiv – del av världen? Vad har olika delar av samhället för ansvar – medborgare, politiker och näringsliv?

 
Vi ser en konsumentifiering av teknik som förut var reserverad till sjukvården
— Per Mosseby, fd SKL
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Pers inspirationsinledning nedan


Om Per Mosseby

Per Mosseby är föreläsare och rådgivare till organisationer inom näringsliv och offentlig sektor kring digitaliseringsfrågor. Han har bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges kommuner och landsting (SKL).