Framtiden är ett verb med Tobias Degsell

IMG_1408-e1499764054685-1024x467.jpg

Vi lever i en exponentiell tid. Artificiell intelligens påverkar oss i allt större utsträckning. Framtiden handlar om kombinationen människa och maskin. Vi behöver inte fler murar, vi behöver bygga broar. Vi behöver fler, inte färre, som vill vara med och skapa framtiden.

 
Nyckeln till framgång handlar om att skapa rätt grupperingar som samarbetar
— Tobias Degsell, Combiner
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Tobias inspirationsinledning nedan


Om Tobias Degsell

Tobias Degsell grundade Combiner 2016 och har tidigare arbetat i 8 år som intendent på Nobelmuséet. Tobias har startat Spark of Creativity – ett koncept som inspirerat företag, organisationer och universitet i hela världen.