Ett rikt och naturnära liv – Sveriges framtid? med Niklas Huss

Niklas-Huss-e1499754595651-1024x611.jpg

Vi har en av de mest utvecklade digitala infrastrukturerna men vi har knappt börjat använda möjligheterna till att skapa ett mer proaktivt agerande med att ge individuell service samt erbjuda ett rikt och naturnära liv. Vi behöver bygga nya strukturer att hänga upp vårt samhälle på.

 
Jag tror på ruralisering där vi flyttar från städerna
— Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Niklas inspirationsinledning nedan


Om Niklas Huss

Niklas Huss är innovationschef på Länsförsäkringar.