Det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare med Christina Hammer och Karin Netzell

Christina-Hammer-Karin-Netzel-e1499719502641-1024x542.jpg

Att verka i det chefslösa arbetslivet kräver nya förhållningssätt. Den traditionella chefsrollen försvinner och ett större ansvar kommer att läggas på individen. Vår förmåga att leda oss själva och vårt arbete blir allt viktigare. Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut.

 
60% av verksamheterna är organiserade i hierarkier, men endast 14 % tror på dem
— Karin Netzell, affärsutvecklingschef på Hammer & Hanborg
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Christinas och Karins inspirationsinledning nedan


Om Christina Hammer

Christina Hammer är grundare och partner på Hammer & Hanborg.


Om Karin Netzell

Karin Netzell är affärsutvecklingschef på Hammer & Hanborg.