Den livslånga kompetensutvecklingen med Martin Linder

Kompetensutveckling har alltid varit en viktig fråga men med digitalisering och automatisering ökar behovet av att förbereda sig för omställning och vara eftertraktad på och för arbetsmarknaden. Detta blir är helt avgörande för att stärka individens och företagens konkurrenskraft framöver.

 
Det kommer bli allt svårare att definiera vem som är anställd, vem som är arbetsgivare och vad är det som är arbetsplatsen
— Martin Linder, förbundsordförande på Unionen
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Martins inspirationsföreläsning nedan


Om Martin Linder

Martin Linder är sedan 2015 förbundsordförande i Unionen. Mellan 2011–2015 var Martin andra vice ordförande för Unionen. Han är utbildad marknadsekonom och har varit fackligt aktiv sedan 2000-talet.