Demokrati – för människor eller för maskiner? med Mats Lewan

Mats-Lewan-e1499755057171-1024x531.jpg

Mycket tyder på att vi kan lära av maskiner och de av oss. Hur gör vi det till en möjlighet för många? När maskinerna lärt sig tillräckligt, och är våra vänner, ska de då också ha rättigheter? Ska de få rösta? När gränsen mellan maskin och människa suddas ut gör det oss kanske mer mänskliga?

 
Vi har en exponentiell tillväxt av stora händelser i världen
— Mats Lewan, futurist, författare och föreläsare
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Mats inspirationsinledning nedan


Om Mats Lewan

Mats Lewan är futurist, författare och föreläsare.