De svenska industrikoncernerna och digitaliseringen med Anders Torell

IMG_1318-e1499756409528-1024x464.jpg

I vissa delar av näringslivet är digitaliseringen redan den dominerande förutsättningen för hela verksamheten. I andra delar har den knappt börjat. Den digitala transformationen måste accelerera i en helt global värld. Hur skapar vi ett Sverige där innovativa företag kan utvecklas?

 
Vi måste snabba på innovationstakten i svensk traditionell industri!
— Anders Torell, NCC
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Tobias inspirationsinledning nedan


Om Anders Torell

Anders Torell är Head of Business Transformation and Digitalization på NCC.