Behöver vi lära oss bli människor? med Jannie Jeppesen

Bild-på-Jannie-J-med-baby-1024x525.jpg

Under Digidalen 2017 hade vi inom ramen för Sveriges digitala resa fyra perspektiv på digitalisering: På måndagen den 3 juli var Individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle i fokus och det är inom denna kontext Jannie Jeppesen inspirerade på ämnet: Behöver vi lära oss bli människor?

 
Digitalisering förändrar vad vi behöver lära och ger oss samtidigt nya möjligheter för att lära
— Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry
 

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde runda bords-samtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi.

Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Se Jannies inspirationsinledning nedan


Om Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen är vd på Swedish Edtech Industry.