Seminarier i Digidalen 2017 – onsdag 5 juli

Onsdagen den 5 juli så kickade vi igång med ett seminarium kring talangekonomi, därefter ledarskap i en digital framtid, ny teknik för en säker arbetsmiljö på våra vägar, den nya dataskyddsreformen, öppna data, chattbotar, cyberhot, smarta samhällstjänster, framtidens sjukvård samt företagande och digitalisering. Som vanligt så avslutade vi dagen med Digibaren för mingel och häng från klockan 18.00–22.00.

greg-rakozy-38802.jpg

Talangekonomi – jakten på supertalangerna

Klockan 07.30–08.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Talangekonomi. Eller jakten på supertalangerna. Vad ställer en allt mer digital framtid för krav på arbetskraften? Vad händer om talangerna inte hittas? Och vad händer med de som inte kvalar in i framtidsekonomin?

Medverkande:

 • Katarina Berg, Global HR Chef Spotify
 • Amelia Silvferstolpe, Programansvarig Axfoundation - ÖppnaDörren
 • Brit Stakston, mediestrateg
 • Gustav Martner, mediestrateg och föreläsare
 • Anders Wallqvist, moderator Nowa Kommunikation
 
rawpixel-com-250087.jpg

FINNS LEDARSKAPET FÖR EN DIGITAL FRAMTID?

Klockan 08.30–09.30 på Mellangatan 7
Arrangör: Capgemini

Stockholm var världens IT-huvudstad 2000 – hur kom vi dit och hur fortsätter Sverige att prioritera digitalisering? Vilka är bromsklossarna i samhällsorganisationen som försvårar en digital samhällsutveckling? Hur kan myndigheterna snabbare ta tillvara de digitala möjligheterna som finns? Vilket ledarskap krävs? Hur skulle vi göra idag om vi skulle börja digitaliseringsresan nu? Vad finns det för hinder i samhällsorganisationen som försvårar en digital transformation?

Medverkande:

 • Hélène Barnekow, VD, Telia Sverige
 • Annika Rembe, Generaldirektör, Svenska Institutet
 • Mats Sjöstrand, Tidigare Generaldirektör, Skatteverket
 • Håkan Petersson, Senior Vice President Public and Healtcare, Capgemini
 • Erik Sandström, Direktör, Avdelningen digitala tjänster, Arbetsförmedlingen
 • Erik Ottosson, Riksdagsledamot, trafikutskottet, Moderaterna
 • Anna Bellman, Moderator
 
ryan-wallace-257578.jpg

SÄKER ARBETSMILJÖ PÅ VÅRA VÄGAR – KAN NY TEKNIK VARA LJUSET I TUNNELN?

Klockan 09.00–10.00 i Rigagränd 1
Arrangör: TopRight Nordic

Under de senaste åren har fler olyckor inträffat i samband med räddningsinsatser. I flera fall har räddningspersonal skadats och några har förolyckats. Respekten för räddningspersonalen är låg. Räddningspersonal som arbetar vid olycksplatser på trafikerade vägar är utsatta för stora risker.

Vad krävs av samhället för att räddningspersonal ska kunna arbeta tryggt? Hur kan vi arbeta med opinionsbildning för att få bilister att ta större hänsyn? Vad kan olika intressenter göra inom sina egna verksamheter – räddningstjänst, ambulans, polis, väghållare och myndigheter?

Medverkande:

 • Ida Texell, Förbundsdirektör/Räddningschef Brandkåren Attunda
 • Fredrik Daveby, VD Motormännens Riksförbund
 • Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic
 • Jessica Friberg, Moderator
 
chris-barbalis-186421.jpg

EU:S NYA DATASKYDDSREFORM – HOT ELLER MÖJLIGHET?

Klockan 09.45–10.45 på Mellangatan 7
Arrangör: Länsstyrelserna, Information Sverige

EU:s nya dataskyddsreform GDPR träder i kraft 2018. GDPR kommer att få stora konsekvenser för samhället då alla som behandlar personuppgifter berörs. Brister i personuppgiftshanteringen kan leda till dryga böter.

Hur kommer Sverige att tolka bestämmelserna och hur kommer detta att påverka myndigheternas arbete? Vilka åtgärder måste vidtas för att inte riskera böter? Vilket ledarskap krävs för att sätta och hantera de nya reglerna? Vad kommer att krävas av digitala system? I och med kravet på omvänd bevisföring, hur kan myndigheter säkerställa att de inte bryter mot regelverket? Vad kan vi lära av andra EU-länders jobb med personlig integritet?

Medverkande:

 • Keynote: Eva Nilsson, Chefsjurist SCB f.n. utredningsarbete på Finansdepartementet
 • Lena Schelin, Chefsjurist Ekobrottsmyndigheten
 • Erik Ottosson, Riksdagsledamot Moderaterna
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech
 • Peter Hansen, IT-säkerhetsexpert Capgemini
 • Anna Bellman, Moderator
 
maarten-van-den-heuvel-73123.jpg

BLOCKKEDJAN - HYPE ELLER SMARTA KONTRAKT?

Klockan 10.30–11.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Landshypotek Bank, Chromaway, Legal Works

Det talas om att blockchain är en teknik som kommer att förändra världen. Blockkedjan har stora möjligheter att bli en central infrastruktur för framtidens digitala samhälle där underskrifter och papperskopior kan ersättas med smarta kontrakt. Digitala kontrakt kan i teorin ersätta alla mellanhänder i utbytet av värdepapper mellan parter. Dessutom minskas risken för att felaktiga uppgifter registreras. Det blir säkrare, snabbare och enklare.

Är Sverige redo för att ersätta papper och penna med digitala underskrifter och dokument?

Medverkande:

 • Merete Salmeling, Chef Digitala kanaler och Innovation, Landshypotek Bank
 • Ulf Lindén, CEO, Legal Works
 • Henrik Hjelte, CEO, ChromaWay
 • Jens Ohlsson, moderator, EIT Digital
 
clint-adair-68588.jpg

ÖPPNA DATA – MÖJLIGHETER OCH HOT I FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGANDE

Klockan 11.00–11.45 på Mellangatan 7
Arrangör: Capgemini

Hur kan vi använda öppna data smartare för att bygga framtidens samhälle i Sverige och samtidigt öka vår konkurrenskraft? Vad behövs för att vi ska bli bättre på öppen data i Sverige? Hur kan alla delar av det svenska samhället bli en naturlig del i det datadrivna samhället? Vad behövs för att datadriven innovation ska ta fart på allvar? Hur kan samhället använda öppen data och samtidigt värna den personliga integriteten? Vad krävs av samhället för att datadriven innovation ska bli en självklar del av strategiskt ledningstänkande?

Medverkande:

 • Johan Hallberg, Keynote, CTO DCX Capgemini
 • Johanna Fröjdenlund, Verksamhetsutvecklare Lantmäteriet
 • Anders Gawel, Enheten Samarbetspartner/Avdelningen Digitala tjänster Arbetsförmedlingen
 • Åsa Zetterberg, Sektionschef, Avdelningen för digitalisering SKL
 • Roberto Maiorana, Chef för verksamhetsområde Trafikledning Trafikverket
 • Anna Bellman, Moderator
 
gilles-lambert-8649 (1).jpg

DIGITAL EFFEKTIVISERING MED CHATTBOTAR OCH INTELLIGENT INTERAKTIONSTEKNIK – MEN EFFEKTIVT FÖR VILKA?

Klockan 10.30–11.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Post- och Telestyrelsen (PTS)

I det här seminariet berättar Post- och telestyrelsen och analysföretaget Stelacon om den utvärdering av befintliga chattbotar och deras användarvänlighet som pågår just nu. Slutgiltiga resultat blir klara i höst men redan nu kan färsk information presenteras från de förtester som precis genomförts tillsammans med slutanvändare.

Medverkande:

 • Dan Sjöblom, generaldirektör, Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och medlem i Digitaliseringsrådet
 • Mimmi Albertsson, projektledare Stelacon för PTS uppdrag ”Utvärdering av chattbotar i kommunikation mellan användare och aktörer”
 • Pär Lannerö, projektledare för webbriktlinjer.se och digital tillgänglighetsexpert på Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Camilla Eriksson, moderator, Retorikiska
 
clem-onojeghuo-180152.jpg

CYBERHOTET – KRAV, MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Klockan 12.30–13.35 på Mellangatan 7
Arrangör: Capgemini

EU:s nya direktiv för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS) ska öka medlemsländernas förmågor att skydda sig mot cybersäkerhetshot. EU-staterna ska också rapportera säkerhetshot, incidenter eller intrång samt se till att utbytet av information och samarbete är effektivt och gränsöverskridande.

Hur ska vi tolka direktivet? Vad innebär de nya kraven för offentlig och privat sektor? Vem har det yttersta ansvaret? Vad är egentligen en mininivå av nationell kapacitet? Hur kan myndigheter och organisationer säkra tryggheten och klara rapporteringen? Vilka är de bästa strategierna för att garantera den nationella säkerheten?

Medverkande: 

 • Christer Jansson, Chef Cybersecurity Capgemini
 • Anders Ahlqvist, Kriminalkommissarie, verksamhetsspecialist, Nationellt IT-brottscentrum, SC3, Nationella Operativa Avdelningen, Polisen
 • Hans Spets, Senior rådgivare Energimyndigheten
 • Carl Cederschiöld, Senior rådgivare
 • Anna Bellman, Moderator
 
pierre-chatel-innocenti-427222.jpg

HUR KAN DIGITALISERING OCH SAKERNAS INTERNET UTNYTTJAS SOM DRIVKRAFT FÖR SMARTA SAMHÄLLSTJÄNSTER?

Klockan 13.45–14.45 på Mellangatan 7
Arrangör: Capgemini och SAP

Hur kan digitalisering underlätta för effektivare och enklare samhälls- och medborgartjänster? Hur utnyttjas digitala möjligheter på bästa sätt samtidigt som den mänskliga kontakten och omsorg kvarstår? Vad krävs av en digital strategi utan att fastna att fastna i punktåtgärder? Vi diskuterar aktuella exempel och möjliga nästa steg i utvecklingen.

Medverkande:

 • Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd och gruppledare Stockholms Stads politiska ledning (M)
 • Lars Jagrén, Senior Adviser, samhällsekonomi Svenskt Näringsliv
 • Stefan Frank, Ansvarig för Digital Supply Chain och Internt of Things SAP Svenska AB
 • Lars Axell, CTO för offentlig verksamhet Capgemini
 • Anders Lönnberg, Nationell Samordnare Life Science Regeringskansliet
 • Torbjörn Fängström, Programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige Uppsala Universitet
 • Anna Bellman, Moderator
 
rawpixel-com-472352.jpg

E-HÄLSA OCH FRAMTIDENS SJUKVÅRD – HUR ANTAR VI UTMANINGEN ATT BEHANDLA KRONISKA SJUKDOMAR?

Klockan 15.00–16.00 på Mellangatan 7
Arrangör: Capgemini

Går det att skapa ett friskare Sverige med digitalisering? Hur kan hälsa och sjukvård förbättras för patient och vårdgivare genom att samla och dela information? Hur kan antalet behandlingar och återinskrivningar optimeras? Hur kan patienten bli mer delaktig i sin egen hälsa och behandling? Hur löser vi den ökade belastningen i vård och omsorg med hjälp av moderna datasystem? Vad kan beslutsfattare göra för att riva hindren?

Medverkande:

 • Andreas Waldo, Regional General Manager Nordics InterSystems
 • Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd i Stockholms Läns Landsting (L)
 • Birgitta Södertun, Ledamot i Regionstyrelsen och Gruppledare i Region Skåne (KD)
 • Nicklas Sandström, Landstingsråd i Västerbottens Läns Landsting (M)
 • Maryam Khavari, Informatikarkitekt, expertområde Hälso och sjukvård, Capgemini
 • Anna Bellman, Moderator
 
marten-bjork-546739_V2.jpg

DE SVENSKA INDUSTRIKONCERNERNA & DIGITALISERINGEN

Klockan 15.00–16.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney och Cordial

Världsledande innovationskraft är nyckel till framgång om Stockholm ska behålla sin plats som Europas Silicon Valley. Receptet är ett ömsesidigt växelspel mellan storbolagens distributionsnät och affärsmässiga precision ihop med start-up-sfärens orädda affärsmodeller och utmanande tankesätt.

Ingen affär undgår digitaliserings kraft, möjligheter och hot i en tid av ökande konkurrens, kräsnare konsumenter och kortare produktcykler. Anders Torell inspirerar med erfarenheter från det nya affärsklimatet och hur storbolaget NCC arbetar med frågorna.

Medverkande:

 • Anders Torell, NCC
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney
 
samuel-zeller-358865.jpg

DET VÄRDERINGSDRIVNA NÄRINGSLIVET

Klockan 16.00–17.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney och Cordial

Hur utvecklas världsekonomin när Internet styr oss från industri till nätverkssamhälle, när globala ledare fokuserar på Agenda 2030 och världens energiförsörjning tippar över från kol och olja till sol, vind och vatten? Hur gör nya bolag affärer med och på nya generationer socialt engagerade miljökämpar som söker djupare värde i de varumärken vi släpper in i våra liv?

Ett nytt näringsliv växer med kraft i mötet mellan teknisk utveckling, forskningsinsikter och värderingsstyrda entreprenörer. Format av de mest spännande och uppskattade nya bolagen, från Elon Musks dominans i det nya energisystemet till möjligheten att göra kläder och mat av växthusgaser. Vad är Sveriges och vårt näringslivs roll i den nya ekonomin som förstärker vårt samhälle och planet?

Medverkande:

 • Fredrik Wikholm, Social Serieentreprenör, Dedicated Institute
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney
 
ken-treloar-385255.jpg

HUR KAN VI BÄTTRE OCH SMARTARE BEKÄMPA CANCER?

Klockan 16.15–17.00 på Mellangatan 7
Arrangör: Capgemini och SAP

Hur får vi fram effektivare medicin och ger onkologer bättre underlag för individuell behandling så snabbt som möjligt? Hur kan vi använda gendata i utvecklingen? Hur kan vi skapa ett mer systematiskt utbyte av data och detaljerade analyser inom hela vårdkedjan och mellan flera länder?

I seminariet berättar olika aktörer inom onkologi hur de med hjälp av digitala verktyg gör sig redo att övervinna dagens informations- och analysgap genom att samla in och bearbeta patientdata och hur samarbete leder till bättre och snabbare resultat.

Medverkande:

 • Keynote: Charles Ferté, Medical Oncologist, MD PhD, Institut Gustave Roussy
 • Kjell Bergfeldt, Verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancercentrum, SLL
 • Elham Hedayati, M.D., Ph.D. Director of Breast Center Karolinska, Senior Consultant, Radiumhemmet, KI
 • Anette Guy-James, Health Information, Karolinska University Hospital, SLL
 • Maryam Khavari, Expert inom informationsarkitektur, hälso- och sjukvård, Capgemini Sverige AB
 • Christina von Bergen, Säljansvarig Healthcare, SAP Svenska
 • Anna Bellman, Moderator
 
rawpixel-com-296621.jpg

ALLA MÅSTE MED OM SVERIGE VILL FORTSÄTTA VARA ETT INNOVATIVT LAND

Genom inkludering hjälper vi näringslivet att hitta nya talanger, samtidigt som alla människor får en väg in till nya möjligheter. Siduri Poli delar med sig av lärdomar av att jobba med social innovation, verktyg för hur andra kan jobba med inkludering och visioner för hur Sverige kan se ut i framtiden om vi jobbar på rätt sätt.

Siduri är aktuell med att ha startat Changers Hub med syfte att demokratisera framgång och skapa en mer inkluderande tech-framtid.

Medverkande:

 • Siduri Poli, VD Changers Hub
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney