Seminarier i Digidalen – måndag 3 juli

Under måndagen den 3 juli bjuder vi på inspirerande och lärorika seminarier där samtalet står i fokus. Vi kommer diskutera sårbarhet i ett digitalt samhälle, rekrytering utan fördomar, hjärnvänlig design samt individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar dagen med Digibaren för mingel och häng från klockan 18.00–22.00.

alexander-dummer-150646_mini.jpg

Sårbarhet i ett digitalt samhälle

Klockan 07.30–08.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney och Cordial

Vi pratar om digitaliseringens innanförskap och utanförskap. Vilka grupper drabbas? Vad kan olika aktörer göra för att bidra till en inkluderande digitalisering – samhälle, näringsliv och organisationer? Och hur sårbara är vi?

Medverkande:

 • Navid Modiri, föreläsare, författare och samtalsaktivist
 • Anders L Pettersson, generalsekreterare, Ecpat Sverige
 • Gustav Martner, mediestrateg och föreläsare
 • Anders Wallqvist, moderator, Nowa Kommunikation
 
caleb-george-144977.jpg

Fördomsfri rekrytering – är du på rätt sida om lagen?

Klockan 09.00–10.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation och Sqore

Den 1 januari 2017 trädde nya bestämmelser i diskrimineringslagen i kraft. De gäller bland annat krav på “aktiva åtgärder” och arbetsgivare får nu ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Medverkande:

 • Katarina Berg, Chief HR Officer, Spotify
 • Josephine Borg, Advokat och Partner, Elmzell Advokatbyrå
 • Robert Lyngman, grundare & CSO, Sqore
 • Bengt Wiktorén, Enhetschef, Enheten Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen Avdelningen Digitala Tjänster
 • Anders Wallqvist, VD, Nowa Kommunikation
 
jesse-orrico-60373.jpg

Hjärnvänlig design i digitala tjänster – hur ska vi göra för att inte tappa eller missa användare?

Klockan 10.30–11.30 i Rigagränd 1
Arrangör: Post- och telestyrelsen och inUse

Digitala satsningar behöver redan från början inkludera en grundsyn att de ska fungera för hela spektrat av användare. Förutom demokratiska skäl ger det även ökad verksamhetsnytta med stora resursvinster. Lägg sedan till hållbarhet och bättre användarupplevelser överlag så borde det inte längre handla om varför, utan hur.

Vi har samlat erfarna företrädare från olika samhällssektorer för att prata lite om varför, men mest om hur-frågan.

Medverkande:

 • Dan Sjöblom, generaldirektör, Post- och telestyrelsen (PTS) 
 • Gustav Martner, mediestrateg och föreläsare
 • Per Axbom, Coach och Designer, Axbom Innovation AB
 • Emma Hällström, Feministisk Entreprenör och Innovatör, Femingo AB
 • Sara Lerén, Director of Inclusive Design, inUse Experience AB
 • Lena Furberg, Senior Interaktionsdesigner och VD, Funkify AB
 
riccardo-annandale-140624.jpg

BEHÖVER VI LÄRA OSS ATT BLI MÄNNISKOR?

Klockan 15.00–16.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Automatisering och robotisering. Högskoleutbildning som hygienfaktor. Livslångt lärande och ökad global kunskapskonkurrens. Digitalisering förändrar både vad vi behöver lära oss men ger också nya möjligheter att lära. Vad tar vi bort? Vad lägger vi till? Behöver vi nya strukturer för styrning av utbildningssystemet?

Medverkande:

 • Jannie Jeppesen, Swedish EdTech Industry
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney
 
geran-de-klerk-136351.jpg

ETT RIKT OCH NATURNÄRA LIV – SVERIGES FRAMTID?

Klockan 16.00–17.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Vi har en av de mest utvecklade digitala infrastrukturerna men vi har knappt börjat använda möjligheterna till att skapa: Ett mer proaktivt agerande med att ge individuell service samt erbjuda ett rikt och naturnära liv. Vi behöver bygga nya strukturer att hänga upp vårt samhälle på.

Medverkande:

 • Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney
 
rawpixel-com-403493.jpg

DET CHEFSLÖSA ARBETSLIVET – DÄR VI ALLA ÄR LEDARE

Klockan 17.00–18.00 i Rigagränd 1
Arrangör: Nowa Kommunikation, DigJourney, Cordial

Digitaliseringen har gjort att vi redan i dag kan välja när, var, hur och med vem vi vill jobba. Möjligheterna för oss som individer att skräddarsy våra arbetsliv har aldrig varit större. De hierarkiska strukturer vi varit vana vid försvinner, de blir helt enkelt för långsamma om vi ska hänga med i den höga förändringstakten.

Framtidens professionella liv där vi alla är ledare innebär nya möjligheter, men ställer också helt nya krav på oss som individer. 

Medverkande:

 • Christina Hammer, Hammer & Hanborg
 • Karin Netzel, Hammer & Hanborg
 • Rune Nordström, Nowa Kommunikation
 • Linus Malmberg, Cordial
 • Michael Johansson, DigJourney