Var med och formulera Sveriges digitala agenda

static1.squarespace.jpg

Vi ser ett behov av en relevant och fördjupad dialog om hur den digitala transformationen påverkar landet Sverige och vad den ska leda till. Sveriges digitala resa i Almedalen blir startpunkten för en öppen och bred samhällsdiskussion om vilket land vi vill att Sverige ska bli med utgångspunkt i det pågående och accelererande digitala paradigmskiftet.  

Vi vill göra samhällsnyttiga saker och bidra till en nödvändig diskussion. Vi vill också att samtalen ska bidra till att Sverige blir ett bättre land att leva i. Samtalen sker utan parti-politiska förtecken vilket ger möjlighet för fler grupper att utan låsningar diskutera en av vår tids viktigaste frågor.

Vi ser aktiviteterna i Almedalen som starten på en dialog som ska bidra till att Sverige blir ett bättre land att leva i utifrån den digitala samhällsomvandlingen.

DELTA I DISKUSSIONEN KRING SVERIGES DIGITALA RESA

Digitaliseringen är en stark katalysator för samhällets utveckling. Ibland tvingas företag och samhälle att springa ikapp för att hantera digitaliseringens konsekvenser. Vi tar nu initiativ till en bred samhällsdialog om vad Sverige ska bli i en allt mer digitaliserad framtid. Måndag till torsdag har vi frukostmöten, dialoger, seminarier och mingel med fokus på Sveriges digitala resa.

Vi lyssnar på inspirerande visionära framtidsspaningar och diskuterar hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi. Vi diskuterar ansvar, intressen, bidrag och påverkan från olika grupper.