Back to All Events

Personlig integritet på nätet – till vilket pris?

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur kan enskildas integritet på nätet skyddas, samtidigt som organisationer behåller möjligheten att nå sina målgrupper? Om all information skyddas, hur når vi målgrupperna? Var går gränsen för konsumenten – hur mycket information om oss själva är vi beredda att ge upp för att få bättre tjänster?

Utökad information om evenemanget

Digitaliseringen genererar uppenbara vinnare som kan utnyttja nya möjligheter, använda nya tjänster och förändra sin livsföring på det sätt som de nya normerna kräver. Men det finns också förlorare som har svårare att hänga med i utvecklingen, eller kanske inte klarar det alls. Digitaliseringen leder till vissa dilemman och individer riskerar att hamna i knepig knipa. Denna seminarieserie belyser denna verklighet ut tre olika perspektiv. Den unga generationen som etablerar sig på arbetsmarknaden i gig-ekonomins anda men får begränsade möjligheter att exempelvis låna vid ett bostadsköp. Grupper som inte kan tillgodogöra sig nya digitala tjänster och möjligheter att kommunicera i den digitaliserade världen. Och konsekvenserna av den nya teknikens möjligheter i händerna på kommunikatörer, marknadsförare och opinionsbildare, exempelvis för individens integritet som skyddas med nya regler men samtidigt är till salu. Du kan påverka i Digidalen – interagera med panelen under dessa seminarier!

Medverkande:

  • Anders Tollmar, moderator, Digidalen
  • Maria Holmström Mellberg, Styrelseledamot, Swedish Data Protection Forum
  • Jacob Dexe, RISE
  • Per Nilsson, Kommunikations- och marknadschef, Semcon