Back to All Events

Arbetsplatsen är död - Länge leve arbetsplatsen

Arrangör: Projektengagemang

Beskrivning av samhällsfrågan

Digitaliseringen innebär utmaningar och nya trender inom lokalförsörjning. Hur kommer den digitala transformationen att påverka människor i arbetslivet och vad får det för bäring på framtidens kontorslokaler?

Utökad information om evenemanget

Utifrån identifierade trender och framtidsspaningar diskuteras likheter och skillnader mellan dagens- och framtidens arbetssätt. Vilken inverkan kommer artificiell intelligens och virtuella miljöer att ha på vårt sätt att arbeta? Hur förändras sättet att interagera med varandra, kommer vi fysiskt mötas överhuvudtaget och i så fall var? När behovet av det fysiska kontoret förändras kommer detta att påverka vårt resmönster, våra byggprojekt och annat i samhället. Seminariet behandlar frågor kring det nya arbetslivet utmaningar och trender inom lokalförsörjning som digitaliseringen medför. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med deltagande experter inom området.

Medverkande:

  • Kent Magnusson, Senior Adviser, Projektengagemang
  • Sara Ghaemi, Adviser, Projektengagemang
  • Mohammed Barikan, Affärsutvecklare, digitalisering, Projektengagemang

Kontaktperson: Arvid Linder, PR- & pressansvarig, Projektengagemang, 0707-795898, arvid.linder@pe.se