Back to All Events

AI-stöd ger mer tid att rädda liv

Arrangör: Capgemini

Beskrivning av samhällsfrågan

Artificiell intelligens som effektiviserar diagnostik och behandling gör att läkarna får mer tid för att behandla fler. Vi studerar ett exempel hur AI kan förbättra cancervården. Hur långt kan vi låta datorer ta över beslut när liv och död står på spel?

Utökad information om evenemanget

Vi får ta del av ett pågående initiativ på Linköpings universitetssjukhus där man undersöker möjligheterna att med datorns hjälp både spara tid i de multidisciplinära konferenserna och öka träffsäkerheten i diagnoser. Efter detta följer en diskussion om möjligheterna med AI-baserade beslutsstöd och vad som behöver göras för att vi ska kunna använda dem i praktiken. Seminariet genomförs i samarbete med SAS Institute.

Medverkande:

  • Conny Wallon, verksamhetschef, Linköpings Universitetssjukhus
  • Marie Morell, regionråd, (M), Region Östergötland
  • Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
  • Patrik Sundström, ansvarig e-hälsa, SKL
  • Roger Henriksson, fd verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Stockholm
  • Per Mosseby, moderator

Kontaktperson: Per Mosseby, Capgemini, 0704-836270