Back to All Events

Gigekonomin är framtiden – men hur gör vi den hållbar?

Beskrivning av samhällsfrågan

Gigekonomin har många fördelar, men stor flexibilitet, och snabb digital utveckling är sällan argument som fungerar när det är dags för individen att förhandla om bolån. Vad händer med de grupper som har svårare att hänga med i den nya utvecklingen? Och vilket ansvar har samhället här?

Utökad information om evenemanget

Digitaliseringen genererar uppenbara vinnare som kan utnyttja nya möjligheter, använda nya tjänster och förändra sin livsföring på det sätt som de nya normerna kräver. Men det finns också förlorare som har svårare att hänga med i utvecklingen, eller kanske inte klarar det alls. Digitaliseringen leder till vissa dilemman och individer riskerar att hamna i knepig knipa. Denna seminarieserie belyser denna verklighet ut tre olika perspektiv. Den unga generationen som etablerar sig på arbetsmarknaden i gig-ekonomins anda men får begränsade möjligheter att exempelvis låna vid ett bostadsköp. Grupper som inte kan tillgodogöra sig nya digitala tjänster och möjligheter att kommunicera i den digitaliserade världen. Och konsekvenserna av den nya teknikens möjligheter i händerna på kommunikatörer, marknadsförare och opinionsbildare, exempelvis för individens integritet som skyddas med nya regler men samtidigt är till salu. Du kan påverka i Digidalen – interagera med panelen under dessa seminarier!

Medverkande:

  • Anders Tollmar, moderator, Digidalen
  • Jonna Knibestöl, Marketing & PR Manager Nordics, Testbirds
  • Andreas Hatzigeorgiou, Chefekonom, blivande VD, forskare på Ratio, Stockholms Handelskammare
  • Andreas Kullberg, VD, Cool Company
  • Ann-Therése Enarsson, VD, Futurion
  • Marianne Olsson, Konsult- och gigexpert, moderator, konsultboken.se