Back to All Events

Rätt information om patienten – det är verkligen inte raketforskning längre

Beskrivning av samhällsfrågan

Sverige behöver riktiga vårdinformationssystem, ett bättre sammanhållet systemstöd för vård och omsorg som helhet. Mängder av uppgifter behöver finnas tillgängliga för en säker och inte minst effektiv och köfri sjukvård. Så varför dröjer de nödvändiga investeringarna? Och hur länge till?

Utökad information om evenemanget

De flesta är överens om att vårdinformationsmiljöerna är ett viktigt utvecklingsområde i den svenska vården. NPÖ (nationell patientöversikt) är ett exempel på nationella investeringar för en effektivare och säkrare vård. Samtidigt pågår ett antal separata upphandlingar av journalsystem i landet. Erfarenheter finns av långa implementeringstider, bristande funktionalitet och användarvänlighet. Och fördyringar. Så frågan är: Vem kan vara säker på att göra rätt investering i morgondagens journal- och vårdinformationssystem? Nu går Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholm olika vägar i upphandlingar av sina framtida vårdinformationssystem: Vilka möjligheter innebär det för dessa stora vårdgivare och för övriga delar av landet? Den statliga styrningen har hittills inte varit så tydlig: Frågan är om tålamodet att vänta på regionala lösningar fortfarande finns eller håller på att ta slut? Vården är ju en av valrörelsen hetaste frågor, så hur ser agendan ut på nationell nivå?

Medverkande:

  • Stefan Fölster, Reforminstitutet
  • Lena Asplund, Riksdagsledamot, Moderaterna
  • Christian Isacsson, strateg, Inera
  • Andreas Waldo, nordenchef, InterSystems
  • Mattias Hörger, enterprise architect, Capgemini
  • Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör, Humana
  • Anette Palle, moderator
  • Kerstin Torsede, moderator

Webb:

http://www.intersystems.com/se/ ,https://www.linkedin.com/company/intersystems-sverige/ 

Facebook:

www.facebook.com/InterSystemsSE/ 

Twitter:

@InterSystemsSE