Back to All Events

Hur bor vi i framtidens smarta städer och hus?

Arrangör: ComHem, Nowagruppen, Warp Institute

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur kommer vi att bo i framtiden? Hur förändras vårt sätt att bo och leva när inte bara människan utan hela hemmet är uppkopplat? Vi pratar om konkreta möjligheter och om hur teknik och ny kunskap accelererar utvecklingen, allt med en optimistisk inställning.

Utökad information om evenemanget

I framtiden kommer sensorer att vara tillräckligt billiga och internetuppkoppling tillräckligt bra för att våra städer, arbetsplatser, bostäder och alla våra prylar verkligen ska kunna kallas för ”smarta”. När allt kopplats upp kommer livet att vara mycket enklare och på de flesta områden kommer nya smarta lösningar att möjliggöra ökad hållbarhet, såväl ekonomisk som miljömässig och social. Vi får också nya möjligheter att medverka i beslutsprocesser och påverka. Vi inleder vår direktsända timme med positiva nyheter. Utgångspunkten en helgjuten faktabaserad optimism. Vi utgår från allt i världen som redan blivit bättre, allt som är på gång just nu men vi blickar också framåt och diskuterar de möjligheter som accelererande digitaliseringen ger oss. En framtid där Science Fiction snart är Science Facts. Vi bjuder på massiv entusiasm och konkreta tips på hur du själv kan göra för att snabba på utvecklingen. En bättre start på Almedagen går inte att få! Välkommen från 7:30.

Medverkande:

  • Magnus Aschan, Warp Institute
  • Anders Wallqvist, vd, Nowagruppen
  • Lena Franzén Lindfors, IT-chef, Rikshem AB
  • Stefan Trampus, försäljningschef, ComHem
  • Mathias Sundin, Warp Institute
  • Anders Tollmar, moderator, Digidalen
  • Lena Miranda, Mjärdevi Science Park samt Swedish Incubators & Science Parks (SISP)
  • Jessica Stark, SUP46 samt Styrelseakademin
  • Rebecka Carlsson, Hållbarhetsentreprenör och Singularity University Alumni
  • Henrik Svanqvist, VD, Tmpl Solutions AB